۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱۹:۰۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
بیش از ۱۰۰ هزار ایرانی در سال گذشته به اروپا پناهنده شدند

طبق آمار رصدخانه مهاجرت ایران در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۱۰۰ هزار ایرانی به اروپا پناهنده شدند که تقریبا نیمی از این میزان کشور آلمان را برای مهاجرت انتخاب ‌کردند.

گیل خبر/ به گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار ایرانی پناهنده شدند.

طبق آمار رصدخانه مهاجرت ایران در سال ۲۰۲۱ تقریبا ۱۰۰ هزار ایرانی به اروپا پناهنده شدند که تقریبا نیمی از این میزان کشور آلمان را برای مهاجرت انتخاب ‌کردند.