۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۱۰:۵۱ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
photo ٢٠٢٣ ٠٣ ١٣ ١٠ ٥٠ ٣٠

گیل خبر/ شهردار آستارا با بازدید محله به محله و حل مشکلات مردم سال 1401 را به پایان می رساند.