گیل خبر/ بازدید مستمر کیانی‌فرد، شهردار صومعه‌سرا از روند اجرای دوربرگردان کمربندی شهید بهشتی ( محدوده زیده‌سرا)

در آغاز عملیات اجرایی این پروژه اعتراضاتی نسبت به آن شد؛ اما رفته رفته و بعد از آنکه شکل دوربرگردان معلوم شد، این طرح مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code