۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۸:۲۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/  طرح فرش گل با دستور شهردار آستارا در جهت ایجاد نشاط اجرا شد