۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۵:۳۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ در آستانه سال نو, طرح شهر پاک شهرداری آستارا آغاز شد.