mahar-tavarom
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰۹:۳۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ در راستای انجام پروژه های عمرانی, پیاده رو سازی محوطه ترمینال مسافربری شهرداری آستارا انجام شد.