۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۱۲:۳۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
photo ٢٠٢٣ ٠١ ١٩ ١٢ ١٨ ٢٣

گیل خبر/ گزارش تصویری نخستین کنکور زمستانی در انزلی

عکس: علی سمرقندی