جمعیت+1

«نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پایان تابستان 1401 حدود 13.7 رصد بوده است. این نرخ در سال 1397 حدود 17.6 درصد بوده است که پس از شیوع پاندمی کرونا با سقوط 4 درصدی مواجه شده است.»

گیل خبر/ به گزارش جماران،گزارش شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی یا ماهانه در زمینه حساب های ملی، شاخص های قیمت، وضع مالی دولت، متغیرهای پولی و اعتباری، بورس، بودجه خانوار و توزیع درآمد،جمعیت و نیروی انسانی، صنعت و معدن، تجارت خارجی، ساختمان مسکن، انرژی و کشاورزی در دی ماه سال جاری به روز شد. 

در ادامه مهم ترین نکات این گزارش در حوزه جمعیت را از نظر می گذارنید:

دربخش جمعیت گزارش مذکور، میزان جمعیت ایران تا سال 1415 را تخمین زده اند. بنابر جدول این گزارش پیشبینی می شود جمعیت ایران در سال 1415 به حدود 91.4 میلیون نفر افزایش یابد که از این تعداد 73.2 میلیون نفر جمعیت شهری و 18.2 میلیون نفر جمعیت روستایی را تشکیل می دهند. 

همچنین جمعیت ایران در سال 1401، حدود 84.7 میلیون نفر است که از این تعداد 64.6 میلیون نفر جمعیت شهری و حدود 20 میلیون نفر جمعیت روستایی هستند. 

آمارها نشان می دهد، جمعیت روستایی کشور همچنان در حال کاهش خواهد بود. همچنین متوسط تعداد اعضای خانوار بر اساس آخرین آمار این گزارش 3.3 نفر برآورد شده است. 

کاهش فوتی ها و متولدین تابستان 1401

به گزارش جماران، در تابستان سال 1401 در مجموع 279 هزار ولادت در کشور ثبت شده که نسبت به مدت مشابه در سال 1400 حدود 8 هزار نفر کاهش رخ داده است. هم چنین تعداد فوتی های تابستان سال 1401 حدود 106 هزار نفر گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61 هزار نفر کاهش یافته است. می‌توان به واکسیناسیون و عبور از پاندمی کرونا به عنوان دلیل این مهم اشاره کرد. 

نسبت ازدواج و طلاق

 در تابستان 1401 به ازای هر طلاق، 2.2 ازدواج ثبت شده است درحالیکه در مدت مشابه سال گذشته این نسبت 2.6 به ازای هر طلاق بوده است. این نسبت در شش ماهه اول سال 1400 حدود 3.13 ازدواج به ازای هر طلاق بوده که در شش ماهه اول سال 1401 به 2.68 کاهش پیدا کرده است.

 

نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان
 یکی از نتایج مهم این گزارش، اعلام جدیدترین نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از نسبت جمعیت فعال(بیکار و شاغل) به کل جمعیت در سن کار که یکی از شاخص های سنجش وضعیت جنسیتی بازار کار است. 

بنابر جدول منتشر شده از سوی مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در پایان تابستان 1401 حدود 13.7 رصد بوده است. این نرخ در سال 1397 حدود 17.6 درصد بوده است که پس از شیوع پاندمی کرونا با سقوط 4 درصدی مواجه شده است.