mahar-tavarom

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خبر قطع اینترنت در روز کنکور گفت: این درخواست در حال بررسی و هنوز چیزی مصوب نشده است.

گیل خبر/ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خبر قطع اینترنت در روز کنکور، گفت: سازمان سنجش درخواست داده از آن جایی که ابزار و ادواتی پیدا شده اند که با اتصال به اینترنت می‌توان از آن‌ها در جلسات کنکور استفاده و تقلب کرد، برای حفظ حقوق شرکت‌کنندگان در کنکور اینترنت در زمان برگزاری کنکور قطع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خبر قطع اینترنت در روز کنکور گفت: این درخواست در حال بررسی و هنوز چیزی مصوب نشده است.

وی افزود:من تصمیم‌گیر نیستم و شورای امنیت کشور باید تصمیم بگیرد.