۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۲۰:۳۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
تصویب قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن

قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل به تصویب رسید.

گیل خبر/به گزارش تسنیم:قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل با ۲۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب شد.