۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۷:۴۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/  بر اساس گفته خاندوزی وزیر اقتصاد، یارانه آذرماه در کل کشور به صورت نقدی پرداخت می‌شود و تنها یک استان(هرمزگان) به جای یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، کوپن الکترونیک می‌گیرند و بعد از یک‌ماه برای سایر استان‌ها هم انجام می شود.