۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۶:۰۸ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

یوسف نوری با اشاره به حضور دانش‌آموزان در اعتراضات گفت: در اتفاقات اخیر باید انتظار چنین رفتارهایی را از بچه‌هایمان می‌داشتیم.

گیل خبر/ به گزارش فارس،وزیر آموزش و پرورش گفت: بچه‌های ما بی‌دفاع بدون هیچگونه دیواره‌ای در فضای مجازی رها بودند. فیلترشکن در اختیار همه به راحتی هست. از آن طرف نشانه‌های نظام سلطه و استکبار جهانی، آنها را چارچوب بندی کرده بود.

یوسف نوری افزود: پس دقت کنید در اتفاقات اخیر باید انتظار چنین رفتارهایی را از بچه‌هایمان می‌داشتیم. بعد از این قضیه، همه صاحبنظران به این نتیجه رسیدند که باید به آموزش و پرورش توجه شود.