مصطفی بلورچی؛
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ۱۸:۵۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/مصطفی بلورچی: استان گیلان همواره یکی از استان‌های پیشتاز در امور مطالبه‌گری درست بوده و در مجامع ملی از مردم دیار میرزا کوچک خان به عنوان بصیرترین مردم ایران یاد می‌کنند. عمق ژرف تأثیرپذیری گیلانیان در مناسبات ملی و حتی بین‌المللی منجر شده تا معاندان و صحنه‌گردانان رسانه‌ای مغرض، حساب ویژه‌ای در انحراف شیوه مطالبه‌گری مردم به سمت نیات سوئشان باز کنند و طبیعی است در چنین شرایطی انتظار بیشتری از رسانه‌های محلی و البته رسانه ملی در گیلان برای گشودن درب گفتگو و مطالبات مؤثر را دارند.

هرچند دیر اما اخیراً در صداوسیما و شبکه‌های سراسری شاهد تولید برنامه‌های گفتگومحور با حضور کارشناسان طیف‌های مختلف سیاسی در قالب برنامه‌های کارشناسی یا مناظره بودیم که اتفاقاً به دلیل ماهیت چالشی بودن و گفتگوی صریح مورد استقبال عموم مردم نیز قرار گرفته که می‌توان از برنامه “شیوه” در شبکه چهار سیما یا برخی گفتگوهای ویژه خبری به عنوان نمونه‌های موفق یاد برد.

باتوجه به اینکه شرایط امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به سمت گفتگو و مباحثه منطقی پیش رفته انتظار می‌رفت که اگر صداوسیمای مرکز گیلان یارای تولید برنامه‌های ابداعی و بومی را ندارد، حداقل با الگوگیری از برنامه‌های موفق نسبت به تولید چنین برنامه‌هایی با رویکرد کارشناسان بومی در استانی که داعیه‌دار گفتمان‌ سازی و مطالبه گری است اقدام می‌کرد. علی ایحال بنظر می‌رسد عزم جدی در خصوص تولید چنین برنامه‌های تخصصی در میان مدیران رسانه ملی در گیلان وجود نداشته و تنها به یکی دو برنامه روتین گذشته در حوزه مطالبات مردمی بسنده کرده و روال روزمرگی را در پیش گرفته‌اند و این منجر به نارضایتی بخش اعظمی از کارشناسان و نخبگان گیلان شده است