mahar-tavarom

گیل خبر/  سپیدرود روزی که یک دوجین موقعیت صد در صد گلزنی را از دست داد در نهایت موفق شد تا با پیروزی زمین مسابقه را ترک کند و دومین سه امتیاز پی در پی را از دو بازی خانگی خود دشت کند.

سپیدرود حالا با کسب نصف به اضافه یک امتیاز از 4 بازی خود مدعی شماره یک صعود از گروه الف است و البته بدون تردید نه سپیدرودی ها از حالا مغرور می شوند و نه نظرمحمدی سختگیر از این کفران نعمت شاگردانش در خراب کردن موقعیت ها به سادگی عبور خواهد کرد و او بهتر از همه می داند که فوتبال بی رحم تر از آن است که همیشه به تیمی که بهتر بازی کند سه امتیاز را بدهد!

سپیدرود با پوشش دادن اشتباهاتش بدون تردید صعود می کند و یک شهر را دوباره شاد خواهد دید در روزهایی که شادی کیمیاست!