سخنگوی سازمان ملل با بیان اینکه نامه اوکراین درباره ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی را دریافت کردیم، گفت که تمام اطلاعاتی را که اعضای سازمان ملل در اختیار ما قرار می دهند، بررسی می کنیم.

گیل خبر/ به نقل از ایرنا؛ استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران درباره نامه کی یف به سازمان ملل و ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در جنگ با اوکراین افزود: اکنون بیشتر از این نمی توانم بگویم که ما تمام اطلاعاتی را که اعضای سازمان ملل در اختیار ما قرار می دهند، تجزیه و تحلیل می کنیم.

دوجاریک افزود: گفتگوها در جریان است. خانم رزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح روز گذشته گزارشی را درباره این موضوع به شورای امنیت ارائه کرد.

سخنگوی سازمان ملل همچنین گفت: اقدامات سازمان ملل متکی بر قطعنامه ها و دستور العمل ها است که یکی از این دستور العمل ها یادداشت رییس شورای امنیت در سال ۲۰۱۶ است.اما سازمان ملل درباره هیچ موضوعی پیشداوری نمی کند.
وی روز چهارشنبه به وقت محلی نیز در پاسخ به پرسشی درباره نامه اوکراین به رئیس شورای امنیت سازمان ملل و اینکه آیا سازمان ملل درباره تشخیص اینکه پهپادهای ساقط شده در اوکراین، ایرانی هستند، مشارکت خواهد کرد؟ افزود: همیشه آماده بررسی هر اطلاعاتی هستیم که اعضای سازمان ملل به ما ارائه می‌کنند.

دوجاریک تصریح کرد نامه نماینده اوکراین درباره ادعای استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی در عین حال اظهار کرد: اطلاعاتی که به ما ارائه می‌شود نخست باید مورد بررسی قرار بگیرد، سپس متخصصان و کارشناسان ما نظر خود را ارائه خواهند داد.