۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۳:۱۳ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

رسول خادم در اعتراض به نمایندگان مجلس نوشت: وقتی آدم‌ها را یک جوری “خودی” میچینند که آب روی دلشان تکان نخورد، نتیجه اش میشود مجلسی که هر چه بگوییم هست بجز مجلس نمایندگان مردم! هر چه بگوییم دارد بجز انگیزه و غیرتِ دفاع و پیگیری خواستِ مردم!

گیل خبر/ رسول خادم در حمایت از علی کریمی و در اعتراض به نمایندگان مجلس نوشت: شما نماینده کدام مردم هستید؟ اصلاً کجایی هستید؟ اهل کدام کوی و سرزمینید؟ اگر شما نماینده مردم بودید و مطالبات مردم را دنبال میکردید، مردم در خیابان اعتراض نمیکردند و خون نمیدادند! بلکه شما برای پیگیری مطالباتشان فریاد میزدید!

سرمربی و رییس سابق فدراسیون کشتی در ادامه نوشت: وقتی آدم‌ها را یک جوری “خودی” میچینند که آب روی دلشان تکان نخورد، نتیجه اش میشود مجلسی که هر چه بگوییم هست بجز مجلس نمایندگان مردم! هر چه بگوییم دارد بجز انگیزه و غیرتِ دفاع و پیگیری خواستِ مردم!

قهرمان کشتی جهان ادامه داد: میگویند چرا مردم علی کریمی را دنبال میکنند! مردمی که معترضند و جایی و کسی را برای بیان اعتراضشان ندارند، کسی را که جایگاهی مقبول و قابل اعتماد برایشان داشته باشد و حرفشان را بشنود دنبال میکنند. ولو قهرمانی ملی و پیشکسوتی در ورزش باشد که هیچ منفعت شخصی هم در دنیای سیاست و در خصوص این اعتراضات ندارد.