۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۰۹:۰۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه
چک+برگشتی

در بررسی های بانک مرکزی از وضعیت چک های مبادله ای تیرماه مشاهده می شود سهم گیلان از برگشتی ها همواره کمتر از سایر استان ها بوده است. این رکورد در تمام ماه های سال جاری ثبت شده و در مقابل، سمنان با رکورد 20 درصدی مبلغ برگشتی ها بدحساب ترین استان در تیرماه لقب گرفته است.

گیل خبر/ به گزارش اکو ایران، حجم و تعداد چک های مبادله ای در کشور به نوعی مبین رونق بازار معاملات بوده و تقسیم بندی بانک مرکزی به دو دسته وصولی و برگشتی نیز دراین مقطع نشان می دهد چه سطحی از این چک ها برگشت خورده و در چه سطحی وصول شده است. این موضوع مهم نیز هم در هر مقطع نشاندهنده سطح امنیت مبادلات پرداختی با چک است.

در همین رابطه بانک مرکزی در اولین ماه تابستانی امسال اطلاع داد حجم مبادلات با چک با 3 درصد کاهش نسبت به پایان خرداد امسال به 332 هزار میلیارد تومان طی 6 میلیون و 621 هزار فقره چک تنزل پیدا کرده است. از این رقم تنها 10.4 درصد در حوزه مبلغ و 9.3 درصد از حیث تعداد برگشت خورده که کم ترین سطح را بازه 7 ماهه بوده است. تفکیک این آمارها به استان های مختلف نیز نشان می دهد استان های تهران، البرز و گیلان در صدر خوش حساب ترین مناطق ایران در این ماه بوده اند. 

رکورددارهای سهم تعداد چک های برگشتی در تیرماه

در تیر 1401 به طور کلی 6 میلیون 321 هزار فقره چک صادره شده که از این میزان 586 هزار و 400 تای آن معادل با 9.3 درصد برگشت خورده است. به طور کلی از کل چک های مبادله شده 30 درصد آن درتهران، 10 درصد اصفهان و 60 درصد باقیمانده در سایر استان های کشور ثبت شده است.

با این حال داده های تیرماه نشان می دهد کمترین سهم تعداد چک برگشتی در استان گیلان بوده که  در این ماه برابر با 6.5 درصد به ثبت رسیده است. استان های خوزستان، البرز و تهران نیز سایر استان ها با درصد برگشتی پایین بوده اند.

در مقابل اما کهگلویه و بویر احمد با 13.2 درصد رکورد دار بیشترین سهم چک برگشتی در تیرماه بوده است.

رکورددارهای سهم ملبغ چک های برگشتی در تیرماه

 متوسط سهم مبلغ چک های برگشتی در تیرماه برابر با 10.4 درصد بوده است. کمترین سهم در بازه هفت ماهه.

در این بررسی هم دسته بندی های استانی در کشور نشان می دهد نسبت برگشت خورده ها به کل ملبغ چک های مبادله ای درتهران برابر با 8.2 درصد کمترین بوده و استان های البرز و گیلان سایر رکوردهای پایین در این مقطع را ثبت کرده اند.

این در حالی است که در طرف مقابل استان سمنان  با 20.8 درصد رکورد دار در سهم چک های برگشتی بوده و از ماه قبل 8 واحد درصد بیشتر شده است.

کم ترین سهم تعداد برگشتی های گیلان در سال 1401

در بررسی های آماری ماهانه در سال جدید مشاهده می شود استان گیلان همواره رده نخست کمترین سهم تعداد چک برگشتی را در کشور داشته است.

در بخش مبلغ چک های برگشتی نیز این استان همواره در رده های اول تا سوم قرار گرفته و در کنار آن تهران  و البرز قرار داشته اند.