گیل خبر/ مهدى مایه معاونت سابق اتاق اصناف شهرستان رشت و نماینده اسبق اتاق اصناف گیلان در اتاق اصناف ایران، بنا به احترام و اجراى قانون هیات عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى کشور و برای حمایت از حضور جوانان و نسل جدید، با حضور در سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان از حضور در انتخابات صنف لاستیک فروشان شهرستان رشت کناره گیرى کرد.

بر اساس مصوبه هیات عالى نظارت بر سازمان هاى صنفى، اعضاى هیات مدیره اتحادیه ها که سابقه بیش از دو دوره مستمر و چهار دوره متناوب حضور در هیات مدیره اتحادیه ها را دارند، مجاز به ثبت نام در انتخابات هیات مدیره اتحادیه هاى صنفى نخواهند بود.

گفتنی است متاسفانه برخی از روسای صنوف، از این مصوبه تمکین نکرده و علی‌رغم چندین دوره حضور مستمر در اتاق اصناف و اتحادیه‌ها، از شرکت در انتخابات کناره‌گیری نکرده‌اند.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code