۱۴۰۱/۰۶/۰۶ ۰۰:۳۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
photo ۲۰۲۲ ۰۸ ۲۷ ۲۲ ۵۷ ۴۱

گیل خبر/ اینفوگرافی؛جریمە تخلفات رانندگی در سال ١۴٠١

منبع:ایمنا