گزارش گیل خبر از درد دل کشاورزان گیلانی؛
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۹:۰۰ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

گیل خبر/ به روستاهای اطراف رشت رفتیم تا از زبان «به‌رنج کاران» گوشه‌ای از مشکلات و درد دل‌های آن‌ها را منعکس کنیم.

قشر وسیع کشاورزان و برنج‌کاران گیلانی با وجود تمام کمبودها و گرفتاری ها و به رغم "صورت سرخ" که نشان شرافت و همت بلند آن‌هاست، مهم‌ترین رکن تولید استان را بر دوش می‌کشند و در خودکفایی کشور سهیم هستند.

با این‌حال واردات بی رویه برنج و سوءمدیریت‌ها باعث شده تبعات مخرب آن گریبان‌گیر زندگی روستائیان شود.

مهاجرت روستاییان به شهرها و در مقابل انبوه ویلاسازی شهرنشینان در روستاها، ضربه مهمی بر قامت رنج دیده‌ی گیلان وارد آورده است.

بسیاری از کشاورزان تمام عمر در این کار شاغل هستند، بعضی از آنها به کمر درد و مشکلات عدیده جسمانی مبتلا می شوند، بی آنکه بیمه باشند یا از خدمات تامین اجتماعی بهره ببرند.

این گزارش بازتاب گوشه‌ای از واقعیات زندگی کشاورزان گیلانی است.

گفتگو، تصویر و تدوین : کمیل فتاحی

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه ای گیل خبر