mahar-tavarom
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۷:۰۷ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 4 دقیقه

احمد وحیدی وزیر کشور گفت: یکی از القائات غلط به کشور ما این است که می گویند ایرانی ها بلد نیستند کار تیمی انجام دهند؛ این مورد قبول نیست، بسیاری کارهای بزرگ در کشور با کمک تیمی انجام شده است. وحیدی عنوان کرد: یکی دیگر از القائات این است که می‌گویند جامعه ما دچار افسردگی است که این حرف غلط و بی ربطی است.

گیل خبر/ به نقل از برنا: وزیر کشور در نشست گردهمایی روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی گفت: در فرمایشات حضرت آقا و در تحلیل های مختلف انقلاب ، جمهوریت یک ذات اصلی اسلام و نظام است و این جزو ذاتیات اسلام‌ محسوب میشود. مسئله مردم و اجتماع برای ما یک امر تشریفاتی و تعارفی نیست.

وزیر کشور در نشست گردهمایی روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، گفت: وزارت کشور مسئولیت سیاسی امنیتی اقتصادی عمرانی و اجتماعی را برعهده دارد و از دید من وظیفه اجتماعی در بلند مدت و از باب پایداری و ماندگاری مهمتر است؛ ممکن است مسائل امنیتی یا بحران ها از نظر زمانی فوریت پیدا کنند‌ اما آنچه که از همه مهتر است مسائل حوزه اجتماعی است.

وزیر کشور گفت: اگر قدرت اجتماعی را یکی از مولفه‌های قدرت بدانیم مولفه‌های دیگر خود را در این بستر نشان می‌دهند چه در حوزه سیاسی، اقتصادی و یا حتی امنیتی و نظامی.

وحیدی خاطر نشان کرد: در فرمایشات حضرت آقا و در تحلیل های مختلف انقلاب ، جمهوریت یک ذات اصلی اسلام و نظام است و این جزو ذاتیات اسلام‌ محسوب میشود. مسئله مردم و اجتماع برای ما یک امر تشریفاتی و تعارفی نیست.

دولت سیزدهم شعارش دولت مردمی و ایران قوی است که هر دو یک مفهوم را دارد ایران قوی آن زمانی اتفاق می افتد که مردم در صحنه باشند‌.

وزیر کشور گفت: باید سازوکار ها پیدا شود و تحقق پیدا کنند اگر ظرفیت های مردم در همه ابعاد را بشناسیم و سامان بدهیم و توانمند کنیم و از این‌مجموعه ها یک جبهه و جریان واحد درست کنیم‌مطمئن باشید که در کمترین‌زمان‌مشکلات ما حل می‌شود و به رتبه های بلند جهانی‌می رسیم.

وحیدی مطرح کرد: انتظارات تشکل ها از وزارت کشور به جا است.‌روابط بین‌مجموعه ها باید قوی تر مستمر تر و پویا تر باشد.باید میزهایی در سازمان‌اموراجتماعی تعریف شود که مسئولین این‌میز ها تشکل ها باشند‌.

وزیر کشور گفت: بزرگترین آسیب کشور بحث اعتیاد است، و این‌یک معضل بزرگ است و سازمان هایی وجود دارد که به این کار می‌پردازند.ما دست نیاز به تشکل ها دراز میکنیم این‌کار باید توسط شما جل شود.دولت در جاهایی که نیاز به کمک باشد ورود خواهد کرد اما اصل کار باید توسط مردم و تشکل های مردمی حل شود.

وی گفت: بیش از مشکلات اقتصادی ، کشور درگیر مشکلات فرهنگی اجتماعی است. باید برای این‌موضوع راهکار پیدا شود. با حل مشکلات اجتماعی زمینه رشد اقتصاد فراهم‌می‌شود .یکی از القائات غلط به کشور ما این است که می گویند ایرانی ها بلد نیستند کار تیمی انجام دهند این مورد قبول نیست ، بسیاری کارهای بزرگ در کشور با کمک تیمی انجام شده است.

وحیدی عنوان کرد: دیگر القائات این است که می‌گویند جامعه ما دچار افسردگی است که این حرف غلط و بی ربطی است.

وزیر کشور با اشاره به طرح شکایت یک تشکل از کشور سوئد برای تحریم داروهای بیماران پروانه‌ای گفت: این شکایت بین المللی کار بسیار خوبی است. تشکیلات در سطح بین المللی فعالیت ضعیفی دارند ما در این‌ امر مشوق هستیم و هر نوع حمایتی که لازم باشد را انجام می دهیم. باید تشکل ها در سطح بین المللی حرف بزنند و از حقوق مردم دفاع کنند‌.

وحیدی یادآور شد: تشکلات اجتماعی هم به رفع آسیب های اجتماعی کمک می‌کنند و هم‌ می توانند از حقوق ملت دفاع کنند‌.وزارت کشور محلی است برای دفاع از این تشکل ها و حقوق ملت و منافع ملی .

وی گفت: از تعداد تشکیلاتی که مجوز گرفته اند شاید بیست درصد آنها فعال باشند. طولانی شدن مجوز ها که از گلایه های تشکل ها بود ، سرعت پیدا می‌کند. سامانه ای باید طراحی شود که حرف ها و صحبت های تشکل ها را به موقع داشته باشیم.

وزیر کشور افزود: امیدواریم بتوانیم وظیفه ای که در حوزه مسائل اجتماعی داریم را انجام دهیم و حکمرانی مردمی را به مفهوم‌واقعی محقق کنیم. این‌جلسه باید نقطه تحولی باشد تا این صحبت ها نقش عملیاتی پیدا کند.