۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۲۳:۵۹ چاپ زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت(شنبه ۱۵ مرداد)

گیل خبر/ لیست مراکز واکسیناسیون شهرستان رشت (شنبه ۱۵ مرداد)