گیل خبر/ سرپرست شهرداری رشت در نخستین روز کاری و در دیدار با مدیر کل محترم بازرسی گیلان از عزم جدی شهرداری رشت و تعامل با دستگاه ها برای رفع مشکلات سراوان خبر داد.

سید مجتبی خدمت بین دانا در جلسه بررسی قرار داد سراوان در اداره کل بازرسی گیلان، با بیان اینکه مردم سراوان سالهاست در انتظار رفع مشکلات ایجاد شده از انباشت زباله در سراوان هستند اظهار کرد: مدتها بود که قرار داد مربوط به سراوان مسکوت باقی مانده بود و در تلاشیم تا با رفع موانع و تعامل بیشتر با دستگاه های مربوطه برای همیشه دغدغه های ساکنین سراوان را برطرف کنیم.

وی با بیان اینکه مجموعه شهرداری رشت خادمین مردم این شهر هستند افزود: یقینا با تعاملات مناسب می توانیم این دغدغه را برای همیشه برطرف کنیم.