دیدار مدیر آتیه سازان استان با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر  استان گیلان

گیل خبر/ در این دیدار که میان مدیر آتیه سازان استان گیلان و روسای کانون تامین اجتماعی سراسر استان گیلان انجام گردید اهم مشکلات بازنشستگان توسط روسای کانون شهرستانها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

کوچکی نیز مدیر آتیه سازان استان نیز پس از تقدیر تشکر از هیئت مدیره به خصوص آقای بافکار رییس کانون بازنشستگان استان که دغدغده شان همکاران بازنشسته ایشان بود.

قول داد که به زودی در تلاش است که قرارداد با بیمارستانهای خصوصی که با بیمه آتیه سازان لغو قرار نمودند قرارداد منعقد شود تا سهم کمتری از جیب بیمه شده هرینه گردد و همچنین ایشان گفتند مشکلات بیمه شدگان تامین اجتماعی را خوب می شناسند چون از خانواده تامین اجتماعی هستند و به دنبال این هستند که با اولویت برنامه ریزی میان همکاران خود و‌ پشتیبانی ستاد کشوری مدت زمان پرداخت خسارت به بیمه شدگان عزیز که قشر بازنشسته ای که در سنوات گذشته زحمت بسیار کشیدند کوتاه تر گردد.