گیل خبر/ سرویس استانی- روز شنبه در باغی اطراف میدان انتظام صومعه سرا جسد دفن شده مرد جوانی توسط عوامل نیروی انتظامی کشف گردید.

جسد برای انجام تحقیقات بیشتر تحویل پزشکی قانونی گردیده است و تلاش ها برای دستگیری عوامل احتمالی قتل در دست اقدام می باشد.