گشت شبانه در راستای پایش صنایع و منابع آلاینده رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود در محیط زیست رشت فعال و راه اندازی شد.

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست گیلان ، محمدتقی تقی زاده رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت گفت؛در راستای پایش رودخانه ها ، گشت و پایش شبانه از شهرصنعتی سفیدرود و حاشیه رودخانه گوهررود توسط کارشناسان این اداره جهت بهبود و ارتقای سطح پایش های موجود صورت گرفته است که با توجه به حساسیت های موجود ، پایش مستمر رودخانه های شهر رشت و منابع آلاینده آن در دستور کار قرار دارد و در تمام ساعات شبانه روز کارشناسان محیط زیست شهرستان رشت برای کنترل و نظارت صنایع و واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی حضور مستمر دارند.

تقی زاده در پایان افزود ؛ متاسفانه بعضی از صنایع متخلف با توجه به تاریکی شب و تعطیلی ادارات ، پساب های خود را وارد کانال ها و رودخانه ها نموده که این تخلف از چشم مامورین محیط زیست مخفی نمانده و در همین راستا به چهار واحد متخلف اخطاریه زیست محیطی صادر که در صورت عدم تمکین به مراجع محترم قضایی معرفی خواهند شد .