گزارش ویدیویی ویژه گیل خبر(قسمت اول)؛
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ۰۹:۱۱ چاپ

گیل خبر/ در محلات مختلف رشت، از مردم پرسیدیم عملکرد شورا و شهرداری رشت را در یکسال گذشته چگونه ارزیابی می کنید.

تهیه شده در واحد تولیدات چند رسانه ای گیل خبر