ناکامی امیرحسین علوی در پاسخ به سوالات؛
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۲۱:۱۱ چاپ

گیل خبر/ در جلسه عصر امروز شورای شهر رشت، اعضای شورا از پاسخ های شهردار رشت به سوالات قانع نشدند.

پس از ارائه پاسخ های سیدامیرحسین علوی به ۱۰ سوال اعضای شورا و پس از رای گیری صورت گرفته، از ۱۱ نفر عضو شورا، ۶ نفر از پاسخ های شهردار رشت قانع نشدند.

محمدحسین واثق کارگرنیا، علیرضا تاج شهرستانی، حسن کریمی کرنق، شمس شفیعی، مسعود عباس نژاد و مهدی نوری هریس شش عضوی بودند که از پاسخ به سوالات قانع نشدند.