گیل خبر/ ۳۱ خرداد سال ۶۹، یکی از تراژدیک‌ترین حوادث تاریخ مردم گیلان رقم خورد.
زلزله‌ای ویران‌گر که ۳۵ هزار نفر را به کام مرگ کشاند و ۵۰۰ هزار نفر را بی‌خانمان کرد.
۳۲ سال پس از این حادثه دلخراش، روایتی مستند داشته‌ایم از بازماندگان آن روزهای تلخ گیلان... / قسمت دوم و پایانی

خوشه های رنج؛ روایتی مستند، سی و دو سال پس از زلزله گیلان / قسمت اول

تهیه شده در واحد تولیدات چندرسانه‌ای گیل خبر
نویسنده، تصویربرداری و تدوین: کمیل فتاحی
گوینده: عرفان دخت احمدی

با تشکر از سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، شهرداری توتکابن و تمام عزیزانی که ما را در تهیه این مستند همراهی نمودند.