سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد صبح امروز چهارشنبه (18 خرداد) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: از ابتدا مصوبه ستاد اقتصادی دولت این بوده است که تا زمانی که اجرای آزمایشی کالابرگ به پایان نرسیده و نتایج آن محرز نشده است، اجرای رسمی آن را در کل کشور کلید نزنیم.

گیل خبر/ به نقل از فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: طرح «کالابرگ الکترونیک» را پس از بررسی اجرای طرح و نقاط ضعف و قوت آن، با کم‌ترین تعداد اشکال اجرایی می‌کنیم.

سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد صبح امروز چهارشنبه (18 خرداد) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اظهار داشت: از ابتدا مصوبه ستاد اقتصادی دولت این بوده است که تا زمانی که اجرای آزمایشی کالابرگ به پایان نرسیده و نتایج آن محرز نشده است، اجرای رسمی آن را در کل کشور کلید نزنیم.

وی ادامه داد: به همین جهت، در برخی از استان‌ها کار پیشرفت داشته و الحمدلله پیشرفت کار خوب بوده است، اما در برخی استان‌ها ایراداتی وجود داشته که ناچار شدیم به لحاظ فنی برخی نقاط ضعف را اصلاح کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: اجازه دهید پس از بررسی اجرای طرح و نقاط ضعف و قوت آن، با کمترین تعداد اشکال آن را اجرایی کنیم.