وزیر علوم گفت: آموزش های دانشگاهی از مهر ۱۴۰۱ کاملا حضوری برگزار خواهند شد.

گیل خبر/ به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ محمدعلی زلفی گفت: آموزش دانشگاه ها از مهر ۱۴۰۱ به صورت کاملا حضوری خواهند بود‌.

به گفته وزیر علوم، دانشگاه ها در موارد خاصی که لازم باشد به صورت تلفیقی آموزش های حضوری و مجازی را داشته باشند، مختار خواهند بود‌.

زلفی گل گفت: آموزش مجازی به صورت تکمیلی خواهد بود تا به تفهیم بیشتر مطالب برای دانشجویان کمک کننده باشد.