فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به کشف ۱۹ شی عتیقه در حین انجام ایست و بازرسی در رودبار، گفت: دو نفر در این باره دستگیر شدند.

گیل خبر/ به گزارش مهر، سردار عزیزاله ملکی گفت: مأموران انتظامی ایست و بازرسی رودبار ۱۹ قلم شیء عتیقه را در بازرسی از یک دستگاه خودرو سواری تیبا در جاده رودبار به رشت که از مسیر جنوب به شمال در تردد بود، کشف و ضبط کردند.

وی افزود: کارشناسان میراث فرهنگی، قدمت این اشیا شامل شش عدد سنگ فسیلی، سه عدد کاسه مفرغی، سه عدد سکه، دو عدد دستبند مفرغی، دو عدد سرنیزه مفرغی، یک جام لیوان مفرغی، یک عدد درفش مفرغی و یک عدد کاسه برنجی را دوره ساسانی و هزار اول قبل از میلاد اعلام کردند.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه ارزش این اشیا عتیقه در دست بررسی است، گفت: متهمان ۲۸ و ۵۳ ساله این پرونده دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.