محمود عباس‌زاده در پاسخ به اینکه آیا بدهی ایران از انگلستان که به حساب عمان پرداخت شد، قابل استفاده و برداشت است، عنوان کرد که به تناسب نیاز کشور این اتفاق می‌افتد. آنچه اهمیت داشت آزاد شدن این پول از انگلستان بود. حال با توجه به محدودیتی هایی که وجود دارد بخشی از منابع را وارد کردیم و تلاش می‌کینم بخش‌های دیگر را هم وارد کنیم.

گیل خبر/ به نقل از انتخاب: محمود عباس‌زاده  در پاسخ به این پرسش که آیا بدهی که انگلیس به ایران از طریق عمان پرداخت کرده، از مسقط به تهران منتقل و استفاده شده، گفت: «به تناسب نیاز کشور این اتفاق می‌افتد. ما ارز را به ریال و تومان تبدیل و به اندازه نیاز مصرف می‌کنیم. آنچه اهمیت داشت آزاد شدن این پول از انگلستان بود. حال با توجه به محدودیتی هایی که وجود دارد بخشی از منابع را وارد کردیم و تلاش می کنیم بخش‌های دیگر را هم وارد کنیم.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: «ما با برخی از کشورها مراودات خوبی داریم. بخشی از منابع مالی ما در برخی از کشورها با محدودیت مواجه است و برای بخشی دیگر هم تلاش کرده و تلاش می‌کنیم.»

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code