برگزاری دوره آموزشی ادله اثبات دعوی برای کارشناسان و مکاتبات قضایی ویژه کارآموزان و کارشناسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان

دوره آموزشی ادله اثبات دعوی برای کارشناسان و مکاتبات قضایی ویژه کارآموزان و کارشناسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان برگزار شد.

گیل خبر/ این دوره آموزشی با عنوان ادله اثبات دعوی برای کارشناسان و مکاتبات قضایی با حضور کارآموزان کارشناسی رسمی سال١٣٩٩ و کارشناسان رسمی دادگستری مرکز گیلان به مدت ٤ ساعت در سالن همایش امام خمینی(ره)دادگستری کل استان گیلان برگزار شد.

دکتر محمد علی سنگبر مدیر آموزش و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی کشور سخنران و دکتر محمدمسعود یوسفی مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که به توضیح و بررسی این موضوع پرداختند و در پایان نیز به سوالات کارآموزان و کارشناسان پاسخ دادند.

لازم به ذکر است این دوره در تاریخ ١٤٠١/٠٢/٢٨ به همت کمیسیون آموزش و کارآموزی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان گیلان برگزار شد.