نماینده تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس:
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱۴:۴۴ چاپ

گیل خبر/ حسن محمدیاری، نماینده تالش، ماسال و رضوانشهر در جلسه امروز مجلس گفت: من بارها گفته ام که تعداد ۸۰۰ نفر کارگر سد شفارود نه حقوق‌شان پرداخت شده و نه تکلیف‌شان مشخص است.

 گام نخست در فرآیند حکمرانی این است که در حوزه سیاستگذاری به عنوان نماینده مردم دغدغه مردم را لحاظ کنیم.

 قانون گذار برای هر مسئولیتی یک سری وظایف مشخص را تعیین کرده اما دخالت دستگاه‌ها در کارهای همدیگر قابل قبول نیست و موجب مسکوت ماندن بسیاری از پروژه‌ها شده‌ است؛ با توجه به اینکه رئیس مجلس در جلسه سران قوا حضور دارد و همچنین با توجه به اینکه ما نمایندگان مجلس دغدغه مردم را داریم انتظار داریم که ریاست مجلس نیز در جلسه سران قوا این موضوع را پیگیری کند.

مقام معظم رهبری بارها درباره لزوم تسهیل در پرداخت حقوق کارگران و ثبات و امنیت شغلی تاکید کرده‌اند و من بارها گفته ام که تعداد ۸۰۰ نفر کارگر سد شفارود نه حقوق‌شان پرداخت شده و نه تکلیف‌شان مشخص است، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری بر ایجاد امنیت شغلی تاکید کرده اند از وزیر نیرو خواستار پیگیری موضوع هستم.