گیل خبر/ در اجرای ماده 2 از فصل 2 دستورالعمل اجرایی ساماندهی و مدیریت خانه مسافرها اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان در سطح استان (شهرستان رودسر) از اشخاص حقوقی (شرکت ها و موسسات) با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

نحوه فراخوان:

اشخاص حقوقی که دارای مشخصات ذیل می باشند می توانند با ارائه مدارک و مستند و طرح پیشنهادی نسبت به شرکت در فراخوان عمومی اقدام نمایند.

تاریخ چاپ فراخوان : 1401/02/24

از تاریخ 1401/02/24 لغایت 1401/02/30

نتایج پس از بررسی مدارک و طرح های پشنهادی از سوی شرکت کنددگان در فراخوان اعلام خواهد گردید.

مدارک مورد نیاز:

1- دارا بودن سابقه فعالیت در زمینه گردشگری

2-دارا بودن حداقل مدارک تحصیلی لیسانس برای مدیرعامل

3-ارائه 6 قطعه عکس 3 در 4 مدیرعامل

4- ارائه فعالیت و عملکرد شرکت (ارائه مستندات)

5-یک نسخه کپی برابر اصل از اساسنامه

6- یک نسخه کپی برابر اصل از شناسنامه

7-یک نسخه کپی برابر اصل از آگهی آخرین تغییرات

8- یک نسخه کپی شناسنامه کارت ملی و کارت پایان خدمت مدیرعامل

9-  درخواست کتبی در شرکت فراخوان

10- دارا بودن فضای اداری لازم مجهز به تجهیزات و امکانات مناسب

11- دارا بودن توان مالی و پشتیبانی مناسب

مدارک فوق می بایست به صورت دستی تحویل گردیده و نسبت به دریافت و امضا و فرم تعهدات افدام و رسید تحویل دریافت نمایید.

مدارک ناقص غیرمرتبط تحویل پس از موعد مقرر تعیین شده قابل بررسی نخواهد بود

مدارک می بایست در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت یا موسسه تحویل داده شود

محل تحویل مدارک :

رشت، میدان گیل، روبروی بیمارستان رسول اکرم(ص)، اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان، معاونت گردشگری

ضمنا هزینه نشر این آگهی بر عهده برنده فراخوان خواهد شد.