گزارش تصویری اختتامیه والیبال جام رمضان در شهرستان رضوانشهر(پره سر)

گیل خبر/ گزارش تصویری اختتامیه والیبال جام رمضان شهرستان رضوانشهر(پره سر) با حضورنماینده شهرستان های تالش ،رضوانشهر،ماسال و مسولین شهرستان های رضوانشهرو تالش و با حضور پرشور مردم دو شهرستان در سالن شهید ویرانی پره سر برگزارشد.