حکم قضایی قلع و قمع و تخریب یک ویلا در بسترتالاب انزلی صبح امروز اجرایی شد.

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی دادگستری گیلان، حکم قضایی قلع و قمع و تخریب یک ویلا در بسترتالاب انزلی صبح امروز اجرایی شد.

احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان که در اجرای این حکم حضور داشت افزود: در سال 1398 حکم قطعی تخریب این منزل مسکونی که در بستر تالاب انزلی بنا شده بود صادر گردید ولی صاحب ملک به دلیل ارتباط با صاحبان قدرت و به قصد بی اثر کردن حکم قضایی، از اجرای آن تمرد ورزید و تاکنون نیز اجرایی نشده بود.

وی با اشاره به اینکه طی چند روز گذشته ریاست کل دادگستری استان دستور اجرا شدن این حکم را صادر نمودند اظهار داشت: پس از تخریب محوطه بیرونی منزل، بنا به درخواست صاحب ملک سه روز فرصت داده شده است تا سازه های خانه توسط خود فرد تخریب شود.

آقایی  در ادامه خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی با تمامی متجاوزین و متعرضینی که قصد تجاوز به بیت المال و انفال را دارند مماشات ننموده و در راستای قانون با آنان برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با بیان اینکه نیروی انتظامی پس از صادر شدن رای قلع و قمع بنا با ادارات و سازمان های متولی مکاتباتی را جهت تخریب و همچنین عدم ارائه خدمات انشعابات و امتیازات منزل مسکونی انجام داده بود که متاسفانه در موعد مقرر ترتیب اثر داده نشد فلذا برای مدیران این نهادها پرونده ترک فعل تشکیل داده شده و به اتهامات آنان رسیدگی می شود.