عماد علیجان؛
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱۰:۵۹ چاپ

گیل خبر/ عماد علیجان

سرمایه گذاری، از بدیهیات تا اجرا:

آنقدر از اهمیت و نقش مقوله سرمایه گذاری در توسعه جوامع گفتیم و شنیدیم و خواندیم که دیگر نیازی به اشاره به اهمیت موضوع نیست. مقوله ای که تقریباً تنها نسخه باقیمانده برای رهایی از وضع نابسامان اقتصادی موجود جامعه ماست. شهر ما نه فقط نیازمند پرداختن به مقوله سرمایه گذاری در چارچوب سازمانهای مدیریت شهری و استانی ست ، بلکه نیازمند تغییر در اساس و تفکر در حوزه سرمایه گذاریست.

مولفه های سرمایه گذاری:

١- جلب سرمایه گذار : استان گیلان و شهر رشت با توجه به ظرفیت های بسیار ارزشمند و فرصت های مغفول مانده از گذشته ، بستر بسیار مناسبی برای معرفی و ارایه فرصتها و پروژه ها به منظور جلب توجه سرمایه گذاران است. به نحوی که در این خصوص در رتبه ٥ استان برتر کشور قرار دارد که البته بخش اعظم آنرا مرهون ظرفیت های طبیعی، کالبدی ، فرهنگی و پتانسیل های اقتصاد اقلیمی میباشد.
٢- جذب سرمایه گذار: این دقیقا همان مولفه کلیدی و حیاتی اجرای پروژه های سرمایه گذاریست که فارغ از اجرای تشریفات قانونی واگذاری و تسهیل گری و حمایت ها، نهایتاً منجر به اجرای پروژه سرمایه گذاری گردیده و عواید آن نصیب سرمایه پذیر(مدیریت شهری) خواهد شد که متاسفانه در این زمینه رتبه بسیار پایینی را حائز هستیم.

متغیرهای سرمایه گذاری:

١- متغیرهای ملی: ناشی از فضای اقتصادی حاکم در کشور بوده و بر اثر رفتارها و تصمیمات و سیاست های کلی نظام اقتصادی مانند تحریم ها و تورم و ….، تغییر میکند.متغیر های ملی بسیار موثر بوده و در همه ابعاد و اجزای مقوله سرمایه گذاری از قبیل تامین سرمایه های خارجی، موارد سخت افزاری و نرم افزاری و غیره موثر است.

٢- متغیر های محلی: متغیر های محلی با توجه به تاثیر پذیری از متغیر های ملی ، به مؤلفه های دیگری نیز از قبیل ؛ حاکمیت استانی و شهری و توان و فهم صحیح از مقوله سرمایه گذاری در مقیاس محلی، وابسته است.

به عنوان مثال تامین امنیت سرمایه گذاری، تعرفه صحیح فرصت های سرمایه گذاری، ایجاد کمیته های تسهیل گری متشکل از همه ارکان و اجزای استان که منجر به خروجی گردد ، رفتار کششی و ارایه امتیازات ویژه در جهت حفظ شانیت سرمایه گذار ، از جمله اقدامات و جهت گیریهایی هستند که باید در متغیر های محلی به آنها توجه ویژه ای داشت.

جمع بندی:

خیلی کوتاه و مخلص کلام: کلیه مولفه ها و متغیرها می بایست در جهت جلب که منجر به جذب و اجرای پروژه های سرمایه گذاری گردد، نقش ایفا کرده و نباید صرفاً در حد برگزاری جلسات و کارگروهها و مصوبات غیر قابل اجرا ، باقی بماند.
فضای کسب و کار منتظر ما نمیماند و در پیچ و خم فرآیند های فرسایشی ، معجزه ای رخ نمیدهد. باید اراده داشت و تصمیم گرفت و اجرا کرد و پای آن نیز ثابت قدم ماند.