مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به کاهش فرانشیز اقشار کم درآمد، از رایگان شدن هزینه بستری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد.

گیل خبر/ به گزارش تسنیم؛‌ پازل خدمت‌رسانی در بیمه سلامت با پیگیری و حمایت‌های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید هیئت دولت تکمیل شد تا به این ترتیب، کام اقشار کم‌برخوردار در دریافت خدمات سلامت «شیرین» شود. وجود دغدغه خدمت‌رسانی بیشتر، موجب شد تا گام مهم دیگری در کاهش فرانشیز پرداختی بیمه‌شدگان کم‌برخوردار برداشته شود و سهم پرداخت از جیب به حداقل رسیده و حتی در مواردی رایگان شود.

اگر پوشش همگانی و رایگان درمانی افراد کم‌برخوردار، اولین خبر خوش دولت مردمی در سال 1401 در مقوله درمان محسوب شود به جرئت می‌توان گفت که «کاهش فرانشیز» اقشار کم درآمد دومین خبر خوشی است که موجبات شادمانی این قشر از جامعه را فراهم کرده است.

دکتر محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران به تغییرات صورت گرفته در فرانشیز پرداختی، اشاره و اظهار کرد:‌ بر اساس بند (د) تبصره 14 مقرر شده است تا سه دهک پایین درآمدی جامعه نسبت به سال گذشته میزان پرداخت هزینه سلامت ثابت و بدون تغییر را داشته باشند. تحقق این مهم، نیازمند این است که فرانشیز دریافتی آنها نسبت به سال 1400 کاهش پیدا کند. بر همین مبنا مقرر شده است تا فرانشیز بستری سه دهک پایین جامعه در سال 1401، از 10 درصد به 5 درصد و فرانشیز خدمات سرپایی از 30 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کند. در این صورت پرداخت از جیب این سه دهک در سال جاری کاهش پیدا کرده و در نهایت جمع پرداختی آنها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نمی‌کند. کاهش فرانشیز پرداختی، گام بسیار بزرگی است که به منظور خدمت‌رسانی بیشتر درنظر گرفته شده است.

بستری رایگان برای گروه‌های تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی

وی در ادامه افزود: برای گروه‌های حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی هم کاهش بیشتری در نظر گرفته شده است که با رعایت نظام ارجاع، در بخش بستری فرانشیز برای این افراد رایگان شده و در بخش سرپایی به 15 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، فرانشیز این سه دهک در بخش سرپایی و بستری کاهش پیدا کرده و افرادی که جز سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، حتی نسبت به این سه دهک پایین جامعه کاهشی پرداخت از جیب بیشتری خواهند داشت به گونه‌ای که میزان فرانشیز پرداختی آنها به حداقل برسد.

ناصحی ضمن اشاره به پیگیری‌های مجدانه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حمایت دولت مردمی در اجرایی شدن این اقدام رفاهی هدفمند، با ابراز امیدواری برای تداوم این پروژه ملی گفت: مهم‌ترین شرط تحقق عدالت در امر سلامت این است که هر کس به وسع و توان خود در هزینه‌های سلامت مشارکت کند. این نکته بحث بسیار مهمی بود که در اولویت سیاست‌گذاران قرار گرفت.

وی دستاورد نخست را کار بسیار بزرگ این سازمان در زمینه پوشش همگانی بیمه افراد کم‌برخوردار به صورت رایگان عنوان کرد و دستاورد دوم را نیز میزان استمرار خدمت و عمق بخشی به خدمات ذکر کرد که با کاهش فرانشیزمحقق شد. این دو دستاورد، گامهای اساسی برای حمایت از اقشار کم‌برخوردارمحسوب می‌شود که خوشبختانه با سیاست‌گذاری درستی که در حوزه بیمه سلامت رخ داد، بیمه در مسیر صحیحی قرار گرفته و موجب شد تا جمعیت زیادی از افراد کم‌برخوردار بیمه شده و فرانشیز بسیار کمی را پرداخت کنند و حتی در مواردی به صورت رایگان درمان شوند.

وی گفت: امیدواریم که این اتفاق بزرگ با تامین منابع پایدار در سال‌های آینده نیز تداوم یابد.