گیل خبر/ کنسرت مسعود صادقلو 20 اردیبهشت در سالن همایش های منطقه آزاد انزلی برگزار شد.