گیل خبر/ روز گذشته مستندی از بازدید استاندار گیلان از زمین‌های کشاورزی در حال نشاء و روند آبرسانی به شالیزارها با عنوان 《روایت جهاد》به سفارش استانداری گیلان تهیه ومنتشر شد.

به دلیل پر هزینه بودن ساخت این نوع ویدیو ها و با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی مردم ودولت، مخاطبین در فضای مجازی این مستند را تبلیغ زودهنگام انتخاباتی استاندار گیلان دانسته و واکنش های فراوانی داشته اند.

شما از نگاه مخاطب موافق ساخت مستند توسط ادارات دولتی هستید و یا آن را اسراف بودجه استان می‌دانید؟!(نظرات خود را با ما در صفحه اینستاگرام ما به اشتراک بگذارید)