mahar-tavarom
محمد ابراهیم خلیلی؛
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۰:۰۶ چاپ

گیل خبر/ محمد ابراهیم خلیلی

چرا آقای رئیس جمهور تقریبا هر هفته به منطقه ای از کشور سفر می کند؟

از همان روزهای آغازین فعالیت دولت سیزدهم، مستمرا شاهدیم که علی الرغم سنگینی امور جاری کشور، که بر عهده رئیس جمهور قرار دارد، اما آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم ،پایان هر هفته را، فرصتی مغتنم برای حضور رو در رو با مردم قرار داده و در نقطه ای از کشور حاضر شده و شخصا با مردم به گفتگوی آزاد، مستقیم و صمیمانه می نشیند.

این حضور را بسیاری از مردم، شایسته و قابل تقدیر می دانند و برخی از افراد را هم، حضوری اینگونه به مذاق خوش نمی آید و شاید بعضا به نقد، انتقاد و مخالفت هم بپردازند.

با همین توضیح کوتاه فوق، طرح یک سوال ساده می تواند چرایی این سفرها را تا حدود زیادی تبیین نماید.

اما سوال :
انجام سفرهای دوره ای، چرا و برای چه، آقای رئیس جمهور؟

حالا، قبل از هر توضیح دیگری، اینطور شایسته بنظر می آید که پاسخ این سوال را از زبان امیرالمومنین امام علی علیه السلام بشنویم.

زیرا که، کلام امیر، امیر کلام است و فصل الخطابی مبنایی، مستحکم و مستدل برای همه شیعیان و رهروانش می باشد. هر چند که در هر گروه، جناح، حزب و یا طایفه ای سیاسی و غیر سیاسی قرار گرفته و گرایشی را هم برای خود متصور باشند.

در هر حال، امام علی علیه السلام در بخشی از نامه خود به مالک اشتر نخعی رحمته الله علیه، زمانی که وی را برای ولایت مصر برگزید، چنین می فرماید؛
ای مالک، از وقت و نیروی خود سهمی را یرای رسیدگی به شکایت دادخواهان قرار بده، برای آنان( به صورت هفتگی یا ماهانه) یک روز عمومی را در نظر بگیر، به صورتی که مردم بتوانند شخصا در کنارت بنشینند و با تو درد دل کنند.

ای مالک، در چنین نشستی عمومی ، در برابر خدایی که تو را خلق کرده، فروتن باش، دست سربازان، ماموران، نگهبانان و محافظان مخصوص خود را در چنین روزی از سر مردم کوتاه کن، به نحوی که سخن گویان مردم ، بدون وحشت بتوانند حرف خود را با تو در میان بگذارند.

ای مالک، بد اخلاقی، درشت گویی و ناخوشی در زبان آنان را به جان خریدار باش و در حق آنان، سخت گیری و قلدری را روا مدار، تا خدا به پاداش این کار، ساحل رحمت خود را بر تو بگشاید و ثواب فرمانبرداری از وی را به تو عنایت کند.

ای مالک، هر چه می بخشی با روی باز ببخش و اگر نمی توانی کمک کنی، با دلجویی و عذر خواهی ، از آنان پوزش بخواه .

ای مالک، کارهای دیگری هم هست که باید خودت مستقیما اجرا کنی. یکی از آن کارها ، کمک به کارگزاران در امری است که آن ها از اجرای آن در مانده اند( چه کارگزاران محلی و چه کارگزاران منطقه ای که حضورا و یا بوسیله نامه، کمک فکری خواسته اند).

ای مالک، کار دیگرت این است که کارهایی که اجرای آن حوصله کارگزارانت را تنگ کرده و طاقت آنان را طاق می کند و مربوط به نیاز و حوائج مردم است را، خود اجرا کنی.

ای مالک، کارهای روزانه را، همه روزه باید اجرا کنی، چرا که هر روز، کاری مخصوص به خود دارد.

( نهج البلاغه-- نامه ۵۳ )
بنابراین همچنانکه اشاره شد که کلام امیر ، امیر کلام است و تبعیت از آن برای حاکمان اسلامی امری متبوع و لازم است، و البته مصداق همین کلام را از زبان رهبر معظم انقلاب نیز شنیدیم که سفرهای رئیس دولت را، امری پسندیده و استمرار آن را مورد تاکید قرار دادند، پس قطعا انجام چنین سفرهایی از طرف رئیس دولت، به پیروی از فرمایشات امام علی(ع) ضمن داشتن وجهه تعبدی، بسیار خردمندانه قلمداد میگردد، و همچنین به لحاظ انجام یک وظیفه حاکمیتی، به ارزشمندی و اهمیت دادن به گفتگوی رو در رو با مردم به عنوان ولی نعمتان حاکمان می انجامد و متعاقبا نیز امید، رضایت و خرسندی را در میان آنان افزایش داده و می تواند به اقناع و اجماع جمعی مقبول و رضایت بخشی در میان مردم با دولت منتهی گردد. در ضمن از همین طریق می توان با تاکید بر پیگیری و دریافت نتایج و عواقب مثبت تصمیمات متخذه توسط رئیس جمهور در این سفرها توسط وزرا و کارکزاران دولت، کاستی ها را کاهش داد و به رفع نیازمندی های مردم به صورت مستقیم منطقه ای و ملی، اهتمام بیشتری ورزید. در عین حال برای آن دسته از افرادی که به دنبال دلایل و روشن شدن چرایی این سفرها هستند نیز، پاسخی در خور را ارائه داد.

همرسانی کنید:

نظر شما:

security code