گیل خبر/ راهپیمایی روز قدس همزمان با سراسر کشور در رشت برگزار شد.