گیل خبر/ به نقل از صدا وسیما: مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : اعضای بدن ، شهروند 52 ساله رشتی که بر اثر خونریزی دچار مرگ مغزی شده بود ، به 3 بیمار نیازمند اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز با اشاره به پیوند کلیه های این بیمار در بیمارستان رازی رشت به 2 بیمار نیازمند ، افزود : کبد وی هم برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن 2 گیلانی اهدا شده است.