رضا حقی؛
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۱۱:۳۳ چاپ

گیل خبر/ رضا حقی

خدایا گناهان ما را ببخش، خدایا پدر و مادرم را بیامرز، خدایا بلا را از کشور ما دور کن، خدایا سال جدید را سال خوبی برای ما قرار بده، خدایا به ما سلامتی بده، چقدر از خدا درخواست داریم!؟ درخواست های ما از خدا تمامی ندارد. هر چند خداوند خودش میگوید بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.

زاویه دید ما به خداوند رابطه مستقیمی با نوع تفکر ما ، و نوع درخواست ما رابطه نزدیکی به نگرش ما به خداوند دارد.

اینکه خداوند را چقدر بزرگ، قادر و بخشنده ببینیم، اینکه خدای ما چقدر بزرگ باشد از نوع درخواست ما مشخص میشود.

در سینما اصطلاحاتی داریم مثل مدیوم کلو زاپ، کلوزآپ، لانگ شات، اکستریم لانگ شات ، منظور از این اصطلاحات این است که نوع زاویه دید ما به تصویر چگونه است. وقتی تصویر چهره یک آدم را نشان می دهند هدف اصلی در این نما انتقال احساس و واکنش سوژه است می گویند کلوزآپ.

در تصویر وقتی دوربین فاصله بسیاری با موضوع دارد و یک شی یا شخص را در ارتباط با محیط اطرافش نشان می دهد می گویند لانگ شات.

اکستریم لانگ شات نمای فوق دور یانمای بسیار باز است فاصله خیلی دور را به چشمان بیننده و مخاطب انتقال می دهند. اکستریم لانگ شات محیط اطراف کاراکتر را نشان داده و کاراکتر در یک منظره و محیط عظیم به تصویر کشیده می شود.

دعاهای ما چقدر کلوزآپ است ! چقدر دعای ما مثل دعای پیامبر ماست؟ که می گوید اللهم اغن کل فقیر, اللهم فک کل اسیر ،اللهم اکس کل عریان، اللهم اشف کل مریض.

خدایا این چه زاویه دیدی است ؟! چقدر بازاویه دید ما فرق دارد. زاویه دید پیامبر ما چقدر با نگاه ما فاصله دارد. پیامبر چقدر خدا را بزرگ می بیند و چه درخواست‌های بزرگی دارد. فقط چیزی برای خود و خانواده خود نمی خواهد، فقط چیزی برای محل و شهر و قوم خودش نمی خواهد، فقط چیزی برای امت خودش نمی خواهد، پیامبرچیزهای می‌خواهد برای تمام مردم روی زمین، حتی به زمین هم اشاره نمی‌کند چیزهایی می خواهد برای مخلوقات کل جهان هستی! می گوید خدایا هر مریضی را شفا عنایت کن، خدایا هر فقیری را بی‌نیاز گردان، خدایا هر اسیری را آزاد کن، خدایا هر گرسنه ای را سیر کن، خدایا بر اهل قبور نشاط و سرور عطا کن، خدایا هر برهنه را لباس بپوشان، خدایا هر غمگینی را دلشاد ساز.

شاید همین نگاه و تفکر پیامبر به خدا باعث شد که خداوند محمد را آخرین پیامبر قرار دهد. خداوند می دانست کامل تر و زیباتر از نگاه پیامبر به او دیگر تا آخر جهان هستی وجود نخواهد داشت!

شعبان ماه پیامبر ، رمضان ماه خدا است و ما از ماه شعبان داریم وارد ماه رمضان می شویم.

خدایا در این ماه پیامبرت، نگاه ما را به نگاه پیامبر نزدیک گردان‌. تا در ماه خودت درخواست‌های محمدی داشته باشیم. و اینقدر کلوزآپ همه چیز را نبینیم و به سوی اکستریم لانگ شات برویم.

خدایا دعاهای ما را محمدی بگردان خدایا نگاه های مارا محمدی بگردان.