نماینده رشت وعضو کمیسیون تلفیق درگفتگو با گیل خبر:
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۲۳:۰۱ چاپ

گیل خبر/ جبارکوچکی نژاد نماینده شهرستان های رشت و خمام در مصاحبه با گیل خبر گفت: براساس مصوبه عصر امروز کمسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کشور، اداره کامل مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و احکام اعضای دبیرخانه و هیات مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و صنعتی توسط وزیر اقتصاد صادر خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با تایید نهایی این مصوبه در مجلس و اجرایی شدن آن در سال آینده شاهد شکوفایی بیشتر این مناطق در سطح کشور باشیم.