برگزاری کارزار رسانه ای مبارزه با مواد مخدر در منطقه آزاد انزلی

گیل خبر/ کارزار رسانه‌ای مبارزه با مواد مخدر به همت سازمان منطقه آزاد انزلی و اداره کل بهزیستی گیلان در مجتمع تجاری ونوس منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

در این کارزار مبارزه با مواد مخدر انواع مخدرهای صنعتی و سنتی و آسیب رسانی مصرف مواد مخدر معرفی و بروشور و کتابچه های آموزشی به علاقه مندان اهدا شد.
گفتنی است مشاوره جلوگیری از مصرف مواد مخدر و خدمات پزشکی نیز از دیگر اقدامات این کارزار فرهنگی بود.

عکس: علی سمرقندی