وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اهتمام دولت سیزدهم به منظور حمایت از مادران، گفت: در دولت سیزدهم اتفاق نظر وجود دارد که بیشترین حمایت از مادران به نسبت تعداد فرزندانی که دارند انجام شود و در این دولت قطعا اهمیتی که به مادران داده خوهد شد به نسبت تعداد فرزندانی که دارند و به دنیا می‌آورند، بیشتر از گذشته خواهدبود.

گیل خبر/ به نقل از ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید بر اهتمام دولت سیزدهم به منظور حمایت از مادران، گفت: در دولت سیزدهم اتفاق نظر وجود دارد که بیشترین حمایت از مادران به نسبت تعداد فرزندانی که دارند انجام شود و در این دولت قطعا اهمیتی که به مادران داده خوهد شد به نسبت تعداد فرزندانی که دارند و به دنیا می‌آورند، بیشتر از گذشته خواهدبود. 

حجت الله عبدالملکی اظهار کرد: تاکید ما در وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی حفظ جایگاه بانوان است. بانوان همکار ما در این وزارتخانه توانمندی‌های ویژه‌ای دارند؛ در این مدت پنج ماه خدمت تعدادی از این خواهران با توانمندی ویژه شناسایی شده‌اند. 

وی ادامه داد: تاکید ما در این وزارتخانه به انتصاب خواهران انقلابی توانمند متخصص است و تا کنون تعدادی از این بانوان منصوب و در آینده نیز انتصاب تعداد بیشتری از زنان در رده مدیریتی خواهیم داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: قطعا اگر بخواهیم شان و کرامت جنس زن را با جنس مرد مقایسه کنیم شان و کرامت جنس زن بالاتر است چراکه هیچ مرد موفق و قهرمان و تاریخ سازی را نداریم که نشانی از یک مادر قهرمان و تاریخ ساز نداشته باشد و شاید مادر است که اگر در قید حیات باشد تا دم مرگ فرزندش دل سوزترین و خیر خواه‌ترین است. 

عبدالملکی ادامه داد: در این وزارتخانه خدمت جمعیت قابل توجهی از بانوان در سطوح مختلف هستیم. در جامعه مخاطب ما حدود ۶۵ میلیون نفر از مردم و تقریبا نیمی از جمعیت خواهران بزرگواران هستند که توفیق خدمتگزاری آنها را داریم. شاید اینکه روزی به نام زن نام گذاری شده از این جهت باشد که در جهان امروزی شان و کرامت این موجودی که با عنوان "مادر" شناخته می‌شود به قدر کفایت مورد توجه نبوده است. 

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: آروز می‌کنیم روزی آید که زن و مادر و همسر در جایگاه اصلی و با احترام و کرامتی که مورد نظر پیامبر (ص) بوده و مراد خداوند از تکریم زن بوده است، قرار گیرند و این جایگاه حفظ شود.