گیل خبر/ گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان؛ ماریا نیک کار، هدف از راه اندازی این سامانه را ارتقای کیفیت آب شرب 500 خانوار روستای دافچاه عنوان کرد.

وی گفت: برای نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فیزیکی و فیلتراسیون تاسیسات آبرسانی این روستا بیش از 2 میلیارد ریال هزینه شد.